1. Sunny Leone – Nisha

2. Salim Khan – Arpita

3. Sushmita Sen – Renee & Alisah

4. Mandira Bedi – Tara

5. Kunal Kohli – Radha